2016

Selvbetjening på et helt andet plan

Seneste version af DK Hostmaster selvbetjeningsløsning lanceres med fokus på brugervenlighed, design og service.

Udtrykket "hvid hat" i internetslang henviser til en etisk computerhacker, der ikke har fordækte hensigter. Det er ofte en computersikkerhedsekspert, der er specialiseret i penetrationstest og i andre testmetoder, der sikrer sikkerheden i en organisations informationssystemer.

Da internettet overgik til det globale internetsamfund

I 2016 overgik administrationen af internettets fælles rodserver fra den amerikanske stat til non-profit organisationen ICANN – det skete ved den såkaldte IANA Stewardship Transition.

DIFO var en aktiv del af processen i form af tidligere direktør i DIFO, Lise Fuhr, som fungerede som co-chair i den arbejdsgruppe, der skulle varetage overdragelsen af IANA-funktionen.

Læs om IANA transitionen her.

ICANNs opgave er at bidrage til et stabilt, sikkert og samlet globalt internet. For at nå en anden person på internettet skal du indtaste en adresse - et navn eller et nummer - på din PC eller en anden enhed. Denne adresse skal være unik, så computere ved, hvor de skal finde hinanden. ICANN hjælper med at koordinere og understøtte disse unikke adresser over hele verden.

ICANN blev dannet i 1998 som en non-profit almennyttig virksomhed med et fælles netværk af medlemmer fra hele verden.